default_mobilelogo

Już za nami ostatnie szkolenie w ramach projektu „Zdobądź zawód i pracę” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa. W ramach projektu przeszkoliliśmy 120 osób z czego wszyscy podnieśli swoje kompetencje, a 60 osób podwyższyło swoje kwalifikacje uzyskując certyfikaty zawodowe uznawane wśród pracodawców. Przed nami kolejne miesiące w których to pośrednik pracy pomoże uczestnikom w poprawie sytuacji na rynku pracy.