default_mobilelogo

Stowarzyszenie Nasza Wielkopolska otrzymało dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Zgodnie w umową 154/PROO/5/2022 zakupiliśmy sprzęt niebędny podczas prowadzenia wsparcia dla naszych beneficjentów.

W ramach priorutetu 5 PROO – Wsparcie doraźne - organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

 

1) pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,

 

2) pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,

 

3) pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

 

Więcej informacji na https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/edycja-2022p/priorytet-5/